اخبار و اطلاعیه


تخصیص حوزه جدید

بدینوسیله به اطلاع داوطلبان محترم استان کردستان می رساند که دانشگاه کردستان به حوره های برگزاری آزمون msrt اضافه شده واز خرداد ماه 95 آزمون در دانشگاه فوق برگزار می گردد داوطلبان گرامی جهت ثبت نام آزمون 7 خرداد ماه 95 می تواننداز روز سه شنبه 14 اردیبهشت ماه از ساعت 14 به سامانه مراجعه نمایند ضمنا" داوطلبان استان فوق که در حوزه های دیگر ثبت نام نموده اند می توانند از طریق پرو فایلشان قسمت ارسال و دریافت پیام درخواست تغییر حوزه را ارسال کنند. توجه : داوطلبانی که از استانهای دیگر در حوزه فوق ثبت نام کنند به هیچ عنوان اجازه جابجایی به حوزه دیگر را ندارندجابجایی فقط مربوط به داوطلبان استان کردستان می باشد.


انتخاب حوزه برگزاری آزمون

بدینوسیله به اطلاع داوطلبان محترم که می خواهند در آزمون 7 خرداد ماه ثبت نام کنند می رساند که در انتخاب شهر و حوزه آزمون دقت نمایند و به شهرهایی که نمی توانند برای آزمون حاضر شوند ثبت نام ننموده و یا درخواست تغییر حوزه ارسال نکنند چون برای درخواست های فوق اقدامی انجام نمیشود.


ظرفیت حوزه های برگزاری

توجه :حوزه هایی برگزاری آزمون دارای ظرفیت می باشند و ظرفیت بعضی از حوزه ها ....